?

Log in

No account? Create an account
November 10th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 10th, 2014

Волосківці [Nov. 10th, 2014|01:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В селі Волосківці Менського району Чернігівщини розташована одна з найцікавіших козацьких барокових дерев'яних церков на півночі України. Хоч село і невелике і знаходиться на трасі Чернігів - Новгород-Сіверський, знайти церкву буде на так і просто. Вона знаходиться в північній частині села, і щоб дістатися до неї, доведеться трохи поблукати вузькими сільськими вуличками.
P5077972
Дерев'яна Успенська церква, збудована у 1765 р. - типова для архітектури Лівобережжя XVII-XVIII століть. Вона хрещата, однобанна. Основа храму - п'ятикамерний зруб з досить високим центральним восьмериком, увінчаним бароковою банею з заломом та главкою, характерні двері із зрізаними верхніми кутами.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

Стара Любовня [Nov. 10th, 2014|07:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Організація роботи громадського транспорту Словаччини вбиває: єдиний ранковий автобус з Попраду прибуває до Старої Любовні о 10:05, а автобус зі Старої Любовні до замку відправляється... в 09:55. Наступний - аж в обід. Не знаю, для кого складений такий графік, але для того, щоб подивитися дуже фотогенічний замок Любовнянський Град (до речі, єдиний з усіх, куди можна потрапити всередину) та Музей-скансен доведеться підніматися близько 4 кілометрів на гору заввишки 711 км, на який розташований замок. Запитаєте: чи варто? Відповім: варто! Стара Любовня - одне з тих словацький куточків, який залишив одне з найприємніших вражень.
PA194508
Стара Любовня - тихе містечко в північній частині Словаччини в області Спиш майже на кордоні з Польщею, яке лежить у підніжжя Високих Татр. В декількох кілометрах від міста, на порослому лісами пагорбі височать руїни середньовічного замку. Перша фортеця була побудована тут на межі XIII-XIV століть для оборони північних кордонів Угорського королівства.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 10th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]