?

Log in

No account? Create an account
November 27th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 27th, 2014

Альпійська казка-3: Зальцбург і Тіроль [Nov. 27th, 2014|08:23 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Минулого тижня випала чудова нагода поподорожувати Австрією, а також зачепити шматочок Баварії. З погодою не дуже щастило (а що ви хочете, кінець листопада), проте настрій компенсувався різдвяним оформленням усіх міст та містечок Австрії. Так, Європа вже по-повній святкує Різдво, на вулицях па площах - новорічні ялинки та різдвяні ярмарки. А ще Альпи - вони незабутні при будь-якій погоді. За 3 повних дні побачив 10 міст та містечок, більше десятка замків і палаців, привіз 8 нових ратуш до колекції.
P7278813
Містечка з різнокольоровими будинками й кірхами та замки на фоні засніжених альпійських вершин - найяскравіші враження від поїздки. Бароковий Зальцбург - батьківщина Моцарта, створював романтично-поетично-музичний настрій. Але безумовний фаворит подорожі - це Інсбрук, столиця Тіролю.

Відень-Зальцбург-Куфштайн-Матцен-Амбрас-Інсбрук-Верфен-Тюсслінг-Бургхаузен-ГмунденCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

Додано 12 ратуш до колекції [Nov. 27th, 2014|09:18 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Ратуши
Додано ратуши в Антонінах, Београді, Відні, Зальцбургу, Інсбруку, Куфштайні, Верфені, Гмундені, Бургхаузені (2), Тюсслінгу

Тепер вже 173! Повна колекція - тут
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 27th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]