?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 21st, 2014

Бран - замок Дракули [Dec. 21st, 2014|08:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Сьогодні розпочинаю серію розповідей про подорожі Трансільванією. Для більшості Трансільванія - це, передусім, граф Дракула. На основним "замком Дракули" вважається замок Бран. Найбільш легендарний замок Трансільванії розташований у однойменному містечку Бран, що в 30 кілометрах на південь від міста Брашов. Бран лежить в дуже мальовничій місцині в Карпатах на кордоні з Валахією. Дістатися сюди можна автобусом з автобусом з автостанції №2 в Брашові. Бусикі ходять раз на годину.

Замок Бран – один з самих значущих і відомих в Європі пам’ятників середньовічної архітектури. Замок був збудований у 1212 році як фортеця на шляху, котрий проходив через ущелину Рукар-Бран пересікаючу Карпати. За одними джерелами замок був збудований на кошти місцевих мешканців, за іншими - на кошти асоціації купців.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 21st, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]