?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 22nd, 2014

Ришнов [Dec. 22nd, 2014|07:33 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Ришнов (Râşnov) - трансільванське містечко, розташоване на півшляху між Брашовим і Браном - замком Дракули. Добиратися треба так само, як і до Брану - з автостанції №2 на півночі Брашова. Ришнов відомий фортецею хрестоносців, розташована на горі над симпатичним містечком з саксонськими будиночками, двома стародавніми церквами і красивою природою.

Ришнов, як і багато міст Трансільванії, був заснований німецькими переселенцями і знаходиться на торгівельному шляху, що сполучає Валахію і Трансільванію. Фортеця в Ришнові була побудована лицарями Тевтонського ордену в 1215 році, які на той час правили Бурценландом. Але місто разом із замком згадується лише у документах 1331 року. За весь час існування фортеця була захоплена тільки один раз - приблизно в 1600 році Габріелем Баториєм.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 22nd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]