?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 23rd, 2014

Брашов [Dec. 23rd, 2014|07:32 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Якщо ви подорожуєте Трансільванією, то Брашов - найкраща база для мандрівок. Він знаходиться ніби в центрі середньовічного трансільванського трикутника. На північ - Сігішоара (батьківщина Дракули), на захід - Сібіу і Фегераш, на південь - замки Ришнов, Бран (замок Дракули), Пелеш та Пелишор, а поруч з Брашовим - декілька саксонських оборонних храмів (найцікавіші - Прежмер і Херман). Так що варто зупинитися в Брашові, щоб звідси здійснювати ці всі мандрівки. Та і в самому Брашові є на що подивитися. Повний день - це мінімум для того, що подивитися все необхідне.

Кронштадтська фортеця була заснована в 1211 році Тевтонським орденом. Уперше згадується як Брашов під 1251 роком. У середньовічних документах місто називалося Браско, Брассо, Стефанополіс, Кронштадт і Брашов. Брашов - один з головних культурних і історичних центрів трансільванських саксів. Завдяки вдалому географічному положенню і торговим зв'язкам з Молдовою і Валахією, місто стало одним з найважливіших економічних центрів Трансільванії.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | December 23rd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]