?

Log in

No account? Create an account
December 24th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 24th, 2014

Сігішоара (Шесбург) [Dec. 24th, 2014|09:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Сігішоара для мене стала відкриттям року і, безумовно, найкращим місцем, яке я відвідав в цьому році. Тут середньовічний дух зберігся найкраще серед усіх європейських міст. Середньовіччя в Сігішоарі, як і в Трансільванії – справжнє, яскраве і не намальоване. Місто відоме, передусім, як батьківщина Влада Цепеша графа Дракули. В часів його народження в Сігішоарі майже нічого не змінилося.

Місто заснували німецькі колоністи із Саксонії. Перша документальна згадка про місто датується 1280 р. Вони побудували на пагорбі середньовічну фортецю, кілька храмів та всесвітньовідому Годинникову вежу. Сігішоара відома в історії також під німецькою назвою Шесбурґ (нім. Schäßburg) та угорською — Шегешвар (Segesvár). Назву Сігішоара місто отримало 1435 р.

Дуже багато середньовіччя!Collapse )
Link16 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 24th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]