?

Log in

No account? Create an account
December 25th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 25th, 2014

Медіаш [Dec. 25th, 2014|07:16 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Медіаш - місто в Трансільванії між двома її перлинами - Сігішоарою і Сібіу. В Медіаші середньовічний дух Трансільванії відчувається більше, ніж в інших містах Семигороду. В місті немає туристів, може тому він зберіг самобутню атмосферу, подекуди сільську. Власне, Медіаш і не задумувався, як місто. Це було звичайне саксонське село з укріпленою церквою, яких повно навколо. Церкву з високими стінами і оборонними баштами називають тут замком. Навколо цього замку пізніше і виросло містечко.

Те, що в місті немає туристів, має як позитивний, так і негативний бік. В Медіаші елементарно немає де поїсти. Я був в місті більш ніж півдня (хоча 2 годин повністю достатньо), і пошуки місць общєпіта не увінчалися успіхом. Більше того, з міста виявилося неможливо уїхати. Три години я сидів на автовокзалі матюкаючись і проклинаючи все і всіх, поки не уїхав і Сібіу дизелем, який їхав 30 км на годину.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 25th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]