?

Log in

No account? Create an account
December 26th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 26th, 2014

Сібіу [Dec. 26th, 2014|07:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Сібіу - найбільш яскраве місто Трансільванії, яке до Другої світової війни було центром трансільванських саксонців. Зараз Сібіу є одним з найважливіших культурних центрів країни, зокрема у 2007 році місто було обрано культурною столицею Європи. У 2008 році журнал «Форбс» назвав місто восьмим «найбільш ідилічним місцем для життя» у Європі. Сібіу має величезний історичний центр, який складається з двох не схожих одну на одну частин - Верхнього і Нижнього міст. В цій частині ми познайомимося з Верхнім містом.
001.jpg
Місто засноване німецькими колоністами які прийшли в Трансільванію на запрошення угорських королів, після того, як вона була завойована угорцями. Більшість сімейств германських колоністів були родом з Фландрії, Люксембурга або з долини Рина, але усіх колоністів почали називати саксонцями. Сібіу був релігійним центром саксонців Трансільванії. Вперше поселення згадане в документі римського Папи Селестина, в 1191 році.
002.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 26th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]