?

Log in

No account? Create an account
December 29th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 29th, 2014

Найяскравіші моменти 2014 року [Dec. 29th, 2014|07:10 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , , , ]

Кінець грудня - час для традиційного підведення підсумків. Згадувати є що: рік виявився надзвичайно насиченим. Було багато доброго, погане теж було. Революція, війна, висока посада, боротьба з внутрішніми ворогами, вибори, травма... Рік був таким складним, що заставив стомитися від життя. Але сьогодні - жодного негативу, лише позитив :)
2014
Але все ж таки будемо говорити про подорожі. Їх було не так багато, як у минулі роки, але вистачало. 8 країн, 4 з яких - нові, багато поїздок по Україні 90 міст та містечок, 47 замків, 53 ратушіі беффруа. Спробую відтворити це все.

Читати і дивитися даліCollapse )

Підсумки 2013 року
Підсумки 2012 року

ТОП-60 улюблених європейських куточків
Моя колекція замків і фортець
Колекція ратуш і беффруа
Колекція українських замків
Колекція українських палаців
Колекція українських костелів
Колекція українських мурованих церков
Колекція українських дерев'яних храмів
Колекція старовинних українських синагог
Link15 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 29th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]