?

Log in

No account? Create an account
January 6th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 6th, 2015

Різдвяний ІНСБРУК - найгарніше місто Австрії [Jan. 6th, 2015|04:02 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Інсбрук - столиця землі Тіроль і, однозначно, найпривабливіше місто Австрії. Тут дуже яскрава стара забудова, яка залишає далеко позаду бароко Зальцбурга і сецесію Відня. Але найбільшого шарму місту надає його місце розташування. Інсбрук затиснутий у вузькій долині між двома альпійськими хребтами. А засніжені альпійські вершини видно з будь-якої точки міста.
P7278713
Звичайно, Інсбрук відомий, передусім, як європейська зимоваолімпійська столиця та популярний гірськолижний курорт. Але мені б було шкода витрачати дорогоцінний час на якісь там лижі, маючи в руках таке чудово місто і не менш вражаючі околиці з багаточисельними замками та альпійськими краєвидами.

Обережно! Багато різдвяної краси!Collapse )
Link9 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 6th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]