?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 11th, 2015

Підсумки-2011 [Jan. 11th, 2015|10:48 pm]
Андрій Бондаренко
Переглядаючи звіти за декілька останніх років з жахом з'ясував, що не готував підсумкових звіт про подорожі 2011 року. Тепер вже пригадую, що тоді було стільки роботи, що було не до цього.
А подорожей у 2011 році було багато. На початку року я переїхав працювати до Львова і почалися активні подорожі Галичиною. Потім ще й шенген отримав, і почалася Європа...

Львів:
IMG_4354

Дивитися даліCollapse )

дивіться також:
Підсумки-2014
Підсумки-2013
Підсумки-2012
Підсумки-2010
Підсумки-2009
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | January 11th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]