?

Log in

No account? Create an account
January 27th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 27th, 2015

Вижниця [Jan. 27th, 2015|07:41 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

ВИЖНИЦЯ – невелике прикарпатське містечко з населенням всього у 5 тисяч мешканців. Але дивовижна краса навколишніх гір та лісів, стрімкого Черемошу у поєднанні з оригінальною архітектурою австрійських часів робить її справжньою перлиною прикарпатської частини Буковини.

Одна з перших згадок про місто датується 1158 роком. За правління князя Ярослава Осмомисла тут було побудовано фортецю Городок-на-Черемоші. Навколо фортеці стояло дві вежі, на яких чергували вартові. У 1259 році фортецю зруйнували монголо-татарське військо під керівництвом Бурундая, і з двох веж залишилася лише одна. За однією з легенд, ця вежа й дала назву поселенню – «Вежниця». За другою легендою назва «Вижниця» погодить від вишень, яких тут дуже багато. За третьою («Возниця», «Важниця») – від слів «віз» або «вага», пов’язаних з торгівлею, а за четвертою назва поселення пов’язана з висотою та  навколишніми горами.

Читати і дивитися даліCollapse )

Дивитися інші цікавинки Вижниччини:
Виженка
Перевал Німчич
Протяте Каміння
Берегомет-над-Серетом
Мигове
Липовани
Лукавці
Багна і Черешенька
Волока
Аннина Гора
Вашківці
Карапчів і Вали
Мілієве та Іспас
перевал Шурдин
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 27th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]