?

Log in

No account? Create an account
February 4th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 4th, 2015

Стара Котельня [Feb. 4th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Стара Котельня належить до числа найдавніших населених пунктів України. Під назвами Котельний, Котельниця, Котельня місто дев'ять разів згадується у літописах 1143-1169 років. Котельниця згадується в літописі і в 1147 році, як володіння київського князя Святослава Володимировича.

Цікавою пам'яткою архітектури є побудований у стилі барокко костел св. Антонія Падуанського 1786 р. Костел в стилі барокко являє собою цегляну, трьохнефну, чотирьохстовпну базиліку з п'ятигранним пресбитерієм и прямокутними сакристіями, з гвинтовими дубовими сходами (аналогічні гвинтові сходи були розміщені по обидва боки головного входу и вели на хори).

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

Матцен - село в Тіролі з трьома (!) замками [Feb. 4th, 2015|07:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Австрійський Тіроль не перестає дивувати. Не знаю, чи є ще десь у світі таке, щоб в одному маленькому селі аж три замки? Маленьке поселення, що розташоване в долині річки Інн між Інсбруком і Куфштайном, називається Матцен. Знаходиться воно поблизу містечка Брікслег, де є залізнична станція. Від неї до замків - близько 4 кілометрів. Ходить автобус, але відшукати його мені не вдалося: вокзал в Брікслегу на ремонті, а все, що навколо нього - будівельний хаос, що більше нагадує не будівництво, а післявоєнну розруху. Так що довелося йти пішки.

Перший замок, з яким ми познайомимося, називається Матцен. Власне, він і дав назву поселенню. Перша згадка про нього належить до 1278 року. Замок був побудований герцогом Баварії в якості заміської резиденції, а сьогодні він знаходиться в приватній власності.

Чотири тірольських замки!Collapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 4th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]