?

Log in

No account? Create an account
February 5th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 5th, 2015

Ліщин [Feb. 5th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Колишнє містечко Ліщин (сьогодні - село) розташоване на річці Гуйва в Житомирському районі біля траси Житомир - Попільня. Поселення вперше згадується у скарзі воєводи Берестейського Гаврила Горностая від 1 серпня 1587 р. на воєводича Берестейського Фрідриха Тишкевича, який розорював його маєтності в цьому селі. В скарзі Остафея Стрибеля від 21 квітня 1618 р. воно зазначено, як містечко.

В Ліщині зберігся одноповерховий класицистичний палац та пізньобароковий костел.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

Амбрас [Feb. 5th, 2015|07:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Замок Амбрас розташований на південно-східній околиці Інсбрука - столиці австрійського Тіролю. З залізничного вокзалу Інсбрука сюди можна доїхати автобусом №4134. Чесно кажучи, я їхав сюди не так заради замку, як заради того, щоб насолодитися альпійськими видами. З пагорба, де знаходиться замок, вони чи не найкращі.

Замок Амбрас колись був символом тірольської слави і могутності. У XII столітті тут жили графи Андекс. Сучасна будівля була побудована в 1563-1595 роках за наказом ерцгерцога Фердинанда II. Ерцгерцог таємно повінчався з красунею Філіппіною Вельзер і збирався вести сімейне життя в цьому замку.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | February 5th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]