?

Log in

No account? Create an account
February 9th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 9th, 2015

Бургхаузен [Feb. 9th, 2015|07:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Бургхаузен та Ландсхут (раніше я про нього вже писав) - найцікавіші міста Баварії. Мюнхен і Фюссен нервово курять в куточку. Бургхаузен стоїть на річці Зальцах, яка в цьому місці розділяє Німеччину і Австрію. На пагорбі висотою 420 метрів уздовж вузького і витягнутого хребта над містом і річкою височіє найдовша фортеця Європи - замок Бургхаузен - колишня резиденція Віттельсбахів. Її башти і мури якого розтягнулися на 1034 метри.
P7298978
Щоб дістатися міста, треба спочатку доїхати до містечка Мюльдорф-на-Інні (якщо їхати з Мюнхена чи Ландсхута), або до станції Тюсслінг (якщо їхати з боку Зальцбурга). З Мюльдорфа до Бургхаузена (через Тюсслінг) щогодини ходить приміський поїзд (рельсовий автобус). Плануйте подорож до Бургхаузена на цілий день. Дивитися там реально дуже багато. Розраховуйте, що лише на огляд замку з різних віддалених ракурсі піде щонайменше 4 години.
P7298980-1

Найдовший в Європі замок та різнокольорове баварське містечко!Collapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 9th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]