?

Log in

No account? Create an account
February 12th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 12th, 2015

Льєж. Залізничний вокзал + трохи Люксембургу [Feb. 12th, 2015|07:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Коли рано з ранку їхав з Брюсселя в Люксембург, пересадку робив в Льєжі. Був вражений новим сучасним залізничним вокзалом. Була 7 година ранку і я намагався знайти щось поїсти, оскільки попереду ще був довгий шлях до Люксембургу. Яким ж було має розчарування, коли не знайшов на вокзалі жодної кав'ярні чи кіоску з фастфудом. У підсумку - поїхав в Люксембург голодним. Запитання: для чого будувати такі вокзальні комплекси, якщо там навіть поїсти немає де?
P1225338-1

Ще декількаCollapse )

А поснідати зміг лише тутCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | February 12th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]