?

Log in

No account? Create an account
February 17th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 17th, 2015

Люксембург, ч.1: каньйон та міські укріплення [Feb. 17th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

дивіться також: Віанден - найгарніший куточок Люксембурга

Ще жодне місто Європи так не нагадувало мені Кам'янець-Подільський, як Люксембург - столиця однойменного великого герцогства. Аналогії із столицею Поділля тут на кожному кроці: каньйон річки Альзет нагадує каньйон Смотрича, укріплення в каньйоні схожі з Польською та Руською брамами, замість моста "Лань, що біжить" - такий самий міст Шарлоти, замість Новопланівського мосту - міст Адольфа, Замковий міст в Люксембурзі також схожий на кам'янецький. Єдине, чого не вистачає в Люксембурзі - це типового для Поділля запаху мокрого каміння.
P1225485

Читати і дивитися даліCollapse )
Link7 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 17th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]