?

Log in

No account? Create an account
February 18th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 18th, 2015

Люксембург, ч.2: Старе місто [Feb. 18th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В минулій розповіді ми познайомилися з ландшафтною частиною Люксембурга: каньйоном річки Альзет, міськими укріпленнями та Нижнім містом. Сьогодні покажу Верхнє (Старе) місто, де розташована герцогська резиденція, ратуша, інші урядові установи, головний собор і багато старовинних будинків. Цивільна архітектура Люксембурга на відміну від сусідніх Бельгії і Німеччини, дуже стримана. Старовинні кам'яниці тут майже позбавлені декору, зате вони різнокольорові і створюють відчуття відмінності Люксембурга від інших західноєвропейських країн.

На всяк випадок нагадаю, що якщо ви потрапили до Люксембургу (мається на увазі, країни) на короткий час, то першу чергу їдьте у Віанден. Там набагато цікавіше, а туристів майже немає. І якщо вже буде зайвий час, витратьте його на столицю герцогства.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 18th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]