?

Log in

No account? Create an account
February 20th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 20th, 2015

Ульм [Feb. 20th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Ульм - місто в землі Баден-Вюртемберг, яке знамените, насамперед, найвищім у світі собором (з ним ми знайомилися в минулій розповіді). Добиратися сюди просто: з аеропорту Меммінген, куди літає бюджетний wizzair.com з Києва, електричка до Ульма йде близько півгодини. Місто надзвичайно цікаве, і на його відвідання варто виділити весь день. Крім готичного собору-велетня в Ульмі є фантастична ратуша, міські украплення з мурами і баштами, стари кам'яниці та старий район з дерев'яними фахверковими будинками.
Ульм


Ратуша, башти і фахверкиCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | February 20th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]