?

Log in

No account? Create an account
February 21st, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 21st, 2015

Білий Камінь [Feb. 21st, 2015|03:56 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Білий Камінь - колись місто на перетині шляхів Львів — Буськ — Золочів Зборів та Олесько Золочів Поморяни з потужним замком і фільварком. У 1900 році населення міста становило 3726 осіб, сьогодні в Білому Камені живе трохи більше 700 мешканців. Від замку не залишилося і сліду. Єдина пам'ятка, що зберіглася - костел Успіння Пресвятої Богородиці, збудований у 1700 році.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 21st, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]