?

Log in

No account? Create an account
February 24th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 24th, 2015

Шер [Feb. 24th, 2015|08:23 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Маленьке містечко Шер (Scheer) розташований в 6 км від Зігмарінгена. Сюди ми потрапили випадково, коли побачили по дорозі до Зігмарінгена силует замку. Зупинились тут буквальна на 10 хвилин, подивились зовні на замок, пробіжалися по маленькому історичному центру і поїхали далі.

Про поселення є відомості лише німецькою мовою. Відомо, що замок Шер над Дунаєм належав графу Андреасу фон Зоненбергу і був збудований між 1485 і 1496 роками.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

Ідеальне місто Жовква [Feb. 24th, 2015|11:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

В Жовкві з туристичною метою я був 5 разів, але декілька років не наважувався про неї написати. Причина - банальна: в місті стільки всього цікавого, що для того, щоб з тисячі фотографій відібрати 50 і описати всі цікавинки, мало піти не один місяць. Нарешті, робота пророблена, і прийшов час розповісти про місто з не одним десятком пам'яток, історії, культури та архітектури.

Жовква збудоване за концепцією «ідеальних міст» доби Ренесансу. Суть концепції полягала у створенні збалансованої планувальної структури міста — кожному архітектурному об'єктові відводилося певне розміщення відносно інших. Один із сучасних дослідників міста Микола Бевз звернув увагу на відповідність планувальної структури Жовкви теоретичній розробці італійця П'єтро Катанео (1500—1572 роки). Цей архітектурний задум реалізовував архітектор Павло Щасливий.


1. Жовківський замокCollapse )

2. Ринкова (Вічова) площаCollapse )

3. РатушаCollapse )

4. Костел св. ЛаврентіяCollapse )

5. Василиянський монастирCollapse )

6. Домініканський кляшторCollapse )

7. Оборонна синагогаCollapse )

8. Дерев'яна церква святої ТрійціCollapse )

9. Дерев'яна церква Різдва БогородиціCollapse )

10. Пам'ятки поза межами Старого містаCollapse )
Link10 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 24th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]