?

Log in

No account? Create an account
February 26th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 26th, 2015

Крехів [Feb. 26th, 2015|11:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Село Крехів розташовано в 12 кілометрах на захід від Жовкви. Відомо, передусім, Крехівським василіанським оборонним монастирем, про який я розповідав минулого разу. Сам Крехів вперше згадується в історичних документах у 1456 році з приводу того, що двох крехівських селян викликано до суду в селі Желдець.

Туристи і прочани, відвідуючи Крехівський монастир, рідко заїжджають і саме село. В селі зберіглося дві цікавих пам'ятки старовини - дерев'яна церква св. Параскеви з розписами та покинутий костел.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

Плохінген [Feb. 26th, 2015|01:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В це місто ми заїхали на годинку по дорозі з Ульма до Штутгарта. На Плохінген ми звернули увагу, бо тут розташоване одне з творінь австрійського художника і архітектора Фриденсрайха Хундертвассера. Коли почали знайомитися з містом, то з'ясувалося, що крім будинку Хундертвассера в Плохінгені є дві ратуші і дуже багато фахверку.

Будинок Хундертвассера в Плохінгені відомий під назвою Wohnen unterm Regenturm ("Жити під Баштою Дощу") і був збудований протягом 1991—1994 року.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 26th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]