?

Log in

No account? Create an account
March 2nd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 2nd, 2015

Бад-Урах - фахверковий рай [Mar. 2nd, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Моя теорія про те, що все найцікавіше в Німеччині знаходиться в маленьких і нікому не відомих містечках, в черговий раз підтвердилася. Навряд чи якесь німецьке місто викликало такі захоплюючи почуття, як Бад-Урах. Потрапив сюди не плановано і несподівано: ткнув ввечері в Ульмі пальцем крапку на Google maps, а вже наступного дня був на місці. Але інша теорія про легкість і швидкість подорожей Німеччиною не підтвердилася: з Ульма до Бад-Ураха по прямій 60 км, але це таки ведмежий кут, до добиратися туди довелося 2,5 години з двома пересадками.

Містечко в мальовничій місцевості в центрі гірського масиву Швабських Альп викликало неабияке захоплення: стільки фахверків я ще ніде не бачив! Ратуша - фахверкова, замок - фахверковий, міські укріплення - фахверкова, вся забудова міста - різнокольоровий фахверк!

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 2nd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]