?

Log in

No account? Create an account
March 5th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 5th, 2015

Олесько [Mar. 5th, 2015|11:33 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Олеський замок, напевно, найвідоміший на Львівщині. Входить в маршрут "Золота підкова Львівщини" разом із Підгорецьким та Золочівським замком. За інтер'єрами - це, однозначно, замок №1 в Україні, передусім завдяки влаштованій тут Борисом Возницьким філіалу Львівської галереї мистецтв. Крім замку в містечку Олесько є шикарний італійський замковий парк, монастир капуцинів, костел та синагога.

Замок заснований одним з синів галицько-волинського князя Юрія Львовича (Андрієм або Львом). Перша письмова згадка про нього відноситься до 1327 р. Тоді Олесько згадується як володіння мазовецького галицько-волинського князя Болеслава-Юрія II Тройденовича. В цей час він представляв потужну староруську фортецю, овальну в плані, близько 130 м по периметру. Нижче, по схилу гори, кільцем проходив вал з частоколом, а ще нижче - лінія оборони у вигляді валу і рову, наповненого водою. На рівнині замок оточували непрохідні драговині, утворені річкою Ліберцією.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 5th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]