?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 16th, 2015

Пилипець [Mar. 16th, 2015|09:38 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Пилипець - одне з найбільших сіл у Міжгірському районі Закарпаття. Відомий, передусім, серед любителів зимового відпочинку, гірськолижників та сноубордистів. Нас в Пилипці привабило виключно церква Різдва Пресвятої Богородиці - дерев'яний храм закарпатської школи народної архітектури, зведена у 1762 році. Про неї сьогодні і розповім.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 16th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]