?

Log in

No account? Create an account
March 30th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 30th, 2015

Палестина і Ізраїль. Частина 1: Святі місця [Mar. 30th, 2015|05:09 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

25 років - стільки я планував цю довгоочікувану поїздку. З 13 років я активно вивчав Біблію, і як географа, мене більше за все цікавили місця, де відбувалися всі біблейські події. Завжди мене цікавило, як вони виглядають, що там зараз. Вже в 15 років я знав кожну біблейську подію з прив'язкою до карти Палестини/Ізраїля. Навіть мріяв, що коли виросту, буду працювати, то перша моя поїздка буде на Близький Схід. Майже так і відбулося: у 2005 році відвідав Сирію, Ліван і Йорданію, де також багато пов'язано з історією християнства. Але Ізраїль тоді залишався недоступним: візи, ціни і т.д. Але якщо про щось дуже мрієш, воно завжди приходить :)


Отже, маршрут вийшов наступний: Єрусалим - Віфавара (місце Хрещення) - Єрихон - Самарія - Наблус - Рамалла - Ваді-Кельт - Віфагія - Бет-Лахм (Віфлеєм) - Акра (Акко) - Тіберіус (Тверія) - Капернаум - Табха - Кана Галілейська - Назарет - Яффо.

В першій частині розповім про Святі місця в Палестині, пов'язані з Ісусом Христом та іншими біблейськими героями. В другій частині розповім власне про Палестинські території та Ізраїль.

Святі Місця Палестини і ІзраїлюCollapse )

частина 2: Палестинська автономія
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 30th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]