?

Log in

No account? Create an account
April 4th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 4th, 2015

Палац Гішама в Єрихоні [Apr. 4th, 2015|12:10 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

На північно-східній околиці Єрихона - найстарішого міста на планеті, добре зберіглися рештки палацового комплексу початку 8 століття нашої ери, який збудував халіф омеядської династії Гішам ібн Абд Ел-Малік. Комплекс знаходиться на території Палестинської автономії, і ним опікується Міністерство туризму Палестини. У 2010 році він був включений ЮНЕСКО в список 12 пам'ятників, що знаходяться під загрозою зникнення.
no title
Цей палац, збудований посеред Іудейської пустелі, що був великою двоповерховою квадратною будівлею, прикрашеною прекрасними мозаїчними візерунками планувався для використання як зимової резиденції Хішама, представника омейядів (мусульманській династії халіфів).

Читати і дивитися даліCollapse )


Дивіться також:
Святі місця
Палестина
Ізраїль
Віфавара - місце Хрещення Ісуса Христа на Йордані
Єрихон
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | April 4th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]