?

Log in

No account? Create an account
April 5th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 5th, 2015

Єрихон - найстаріше місто на планеті [Apr. 5th, 2015|01:14 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Найцікавіше поселення на Західному березі р. Йордан (тобто, в Палестинській автономії) - Єрихон. Це місто вважається найстарішим у світі, йому близько 10 тис. років. До того ж, це - найстаріше поселення, яке упродовж свого існування було постійно заселеним. Крім того, Єрихон - найнижче розташоване місто у світі, яке знаходиться на 250 метрів нижче рівня моря.
no title
Перші сліди життя людей тут відносяться до 8-го тис. до н. э. Тут відкриті потужна вежа (8 м) епохи докерамического неоліту A (8400-7300 до н. э.), поховання періоду халколита, міські стіни бронзового століття, що зв'язуються з біблейською історією про "ієрихонські труби", руїни зимових палаців (англ. Hasmonean royal winter palaces) династії Хасмонеев і Ірода Великого з лазнями, басейнами і пишно прикрашеними залами.

Найстаріше місто в світі!Collapse )

Дивіться також:
Святі місця
Палестина
Ізраїль
Віфавара - місце Хрещення
Палац Гішама в Єрихоні
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | April 5th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]