?

Log in

No account? Create an account
April 11th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 11th, 2015

Букський каньйон [Apr. 11th, 2015|11:08 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Сьогодні ми їздили сюди. Це диво природи знаходиться на річці Гірський Тікич в селі Буки на Черкащині (Маньківський р-н) в 30 кілометрах від траси Київ-Одеса. Повертати треба в Жашкові.
Каньйон починається за 800 м нижче від греблі колишньої Буцької ГЕС. Неподалік від греблі розташований водоспад Вир. Каньйон являє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірого граніту, заввишки близько 30 метрів. Довжина каньйону бл. 2,5 км, ширина — 80 м. Досить часто його ще називають «Маленькою Швейцарією».


Дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 11th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]