?

Log in

No account? Create an account
April 17th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 17th, 2015

Єрусалим, ч.7: Кедронська долина і місто Давида [Apr. 17th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Кедронська долина (або долина Іосафата) - відоме місце, яке багаторазово згадується в Біблії.
Знаходиться між Старим містом Єрусалима і Оливковою горою (Гефсиманією). В долині знаходиться величезний єврейський цвинтар з гробницями багатьох біблейських персоналій. На півдні долини розташоване місто Давида (Офел) - найстаріша частина Єрусалима. У долині біля підніжжя міста Давида знаходиться джерело Гіхон, чиста вода якого, пройшовши через тунель Єзекії (VII ст. до н.е.) потрапляє в Сілоамську водойму, потім виходить в долину.


Читати і дивитися даліCollapse )

Святі місця
Палестина
Ізраїль
Єрусалим, ч.1: Стіни, брами та башти Старого міста
Єрусалим, ч.2: гора Сіон
Єрусалим, ч.3: Гефсіманія
Єрусалим, ч.4: Хресна дорога Ісуса Христа
Єрусалим, ч.5: Храм Гроба Господнього
Єрусалим, ч.6: Храмова гора і Стіна Плачу
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | April 17th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]