?

Log in

No account? Create an account
May 19th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 19th, 2015

Густиня [May. 19th, 2015|04:17 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

З першого погляду, дивлячись на Густинський Свято-Троїцький монастир, можна подумати, що знаходишся чи то в Суздалі, чи то в Углічі, чи то в якомусь іншому місті "Золотого кільця". Насправді ж, всі 4 густинські церкви - це козацьке (українське, мазепинське) бароко. Просто так їх "прикрасили" нові господарі з московського патріархату, що тепер Густинський монастир виглядає, як якійсь підмосковний кремль. Проте, якщо добре придивитися, по двох головних монастирських храмах - Свято-Троїцькому і Петропавлівському, можна навіть би було вивчати архітектуру козацького бароко. Якби позолочені бані та ядовитий колір не заважали.


Читати і дивитися даліCollapse )

LinkLeave a comment

Гора Грізім та Самарія [May. 19th, 2015|06:16 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Над Наблусом, столицею Самарії, височіє гора Грізім (або Гарізім), відома з Біблейських часів. В середині 2 тисячоліття до н.е. згідно біблейської легенди відразу ж після переходу євреїв через Йордан на горі був укладений заповіт між Богом та єврейським народом. За наказом Мойсея тут був влаштований ізраїльтянами жертовник з цілісних каменів, на яких були висічені 10 заповідей Господніх. На горі, як і 2000 років тому, проживають самаритяни - народ, який часто згадується в Біблії.

Багатьом знайоме словосполучення "добрий самаритянин": з біблейської притчі про самаритянина, що врятував пограбованого подорожнього, яку Ісус розповів своїм учням. Відтоді самаритяни стали для християнського світу уособленням доброти, жертовності і безкорисливості.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | May 19th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]