?

Log in

No account? Create an account
May 25th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 25th, 2015

Баланівка [May. 25th, 2015|11:10 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Баланівка - одне з незаслужено забутих туристами сіл (колишніх містечок) на Східному Поділлі. Знаходиться в 13 кілометрах на захід від Бершаді на річці Берладинка. В Баланівці зберігся комплекс резиденції, яка по черзі належала Любомирським, Потоцьким і Собанським. Окремі її споруди сягають середини XVII століття. А ще в Баланівці є унікальна годинникова вежа (аналог західноєвропейських беффруа) - єдина подібна споруда в Україні.
PC180476.JPG
Окремі джерела приписують дату заснування Баланівки 1015 рік. Хоча, найбільш ймовірний період її виникнення - це XVI століття. Селом і навколишніми землями, які належали до Брацлавського воєводства, володіли спочатку Збаразькі, потім - Вишнівецькі, а згодом - Любомирські. В кінці XVIII століття Баланівка переходить до Собанських. Найвідомішим з них був Ієронім Собанський, чоловік Кароліни Ржевуської - знаменитої світської діви, портрети якої малював сам Пушкін.

читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | May 25th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]