?

Log in

No account? Create an account
May 26th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 26th, 2015

Ободівка [May. 26th, 2015|09:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Містечко Ободівка знаходиться в Тростянецькому районі Вінницької області на захід від Бершаді при впадінні річки Дохни в річку Берладинку. В кожному навколишньому селі - Баланівці, Верхівці, Соколівці, Капустянах - залишки розкішних резиденцій польської шляхти. Але резиденція Собанських в Ободівці - найбільша, хоча й найзанедбаніша. Крім палацу Собанський в Ободівці можна подивитися комплекс господарських споруд колишнього маєтку, костел і старе єврейське містечко. В Ободівці також є єдина в Україні діюча сільська синагога.
PC180511.JPG
Про час і обставини виникнення містечка майже нічого невідомо. В письмових джерелах Ободівка вперше згадується у 1664 році. Зустрічалася інформація, що поселення існувало ще в XVI столітті, називалося Бадівкою і належало якимось Ободенським. Є дані, що ще до Ободовських в містечку існував оборонний замок та міські укріплення. А ще раніше на території поселення та його околиць існувало декілька давньоруських городищ.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | May 26th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]