?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 2nd, 2015

Верхівка [Jun. 2nd, 2015|08:56 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Садиба у Верхівці - одна з найкраще збережених на Вінниччині і дасть фору багатьом палацам долини Луари. На відміну від сусідньої Ободівки палац Собанських у Верхівці добре зберігся завдяки розташуванню в ньому сільськогосподарського технікуму, який дбає не лише про палац, а й про всю територію колишньої резиденції. Крім шикарного палацу, що має декілька різних фасадів, в садиба має в'їзну браму, яка заслуговує на звання маленького романтичного замку.
PC180534.JPG
Про період заснування Верхівки пишуть різне: XV ст., XVІ ст., 1600 рік. Відомо, що за часів хмельниччини воно було укріплене кріпосними спорудами. У XVII столітті містечком володіли Потоцькі. Передбачаючи занепад Верхівки, хитрий Потоцький продав її Собанським. І був правий: у 1870-х роках залізниця пройшла на відділі від Верхівки, та її вплив, як торгово-ремісничого містечка, різко впав. На початку XX ст. практично все не­численні торгові заклади у містечку - три мануфак­турні, бакалійна і аптечна крамниці, - належали євреям. На початку XX століття в містечку були три синагоги, чисельність єврейського населення складала 1094 людини (32% населення).

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | June 2nd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]