?

Log in

No account? Create an account
June 5th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 5th, 2015

Капустяни [Jun. 5th, 2015|10:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Відвідуючи шикарні маєтки Собанських і Бжезовських на південному сході Вінниччини (Ободівка, Верхівка, Соколівка, Баланівка, варто заїхати й в Капустяни, щоб подивитися невеликий палац Щеньовських в стилі тюдорівської готики. Слід лише пам'ятати, що бруківка сюди така ж жахлива, як в сусідню Соколівку, тому треба десять разів подумати, чи готови ви сумнівні експерименти з автівкою.
PC180554.JPG
Капустяни вперше письмово згадуються у 1629 році і знаходилися на старій дорозі з Брацлава до Ольгополя. До другої половини ХІХ століття довколишні землі належали Потоцьким, після цього перейшли до Щеньовських. Останні у 1853 році побудували тут цукровий завод. Останній власник Капустян Ігнацій Щеньовський - син Станіслава Щеньовського та Юлії Ярошинської, у 1880-ті роки побудував тут симпатичний неоготичний палац.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | June 5th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]