?

Log in

No account? Create an account
June 7th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 7th, 2015

Жабокрич [Jun. 7th, 2015|10:16 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Село Жабокрич (колись - містечко) - ще один маловідомий куточок Східного Поділля. Розташований в Крижопільському районі неподалік від Соколівки. Жабокрич, як і Соколівка, належав магнатам Бжозовським, яким мали тут резиденцію, якf частково зберіглася. Також від Бжозовських в Жабокричі залишилася симпатична класицистична Михайлівська церква. Оскільки Жабокрич був, переважно, єврейським містечком, збереглася і синагога.
PC180595.JPG
Поселення Жабокрич виникло, орієнтовано, в кінці XV - на початку XVI ст. У 1559 р. польський король, подтвер­ждая шляхтичам Жабокрицким їх володіння "батьківщиною" у Брацлавском повіті, згадав Жабокрич серед інших "сіл". А опісля століття, у 1654 році про нього згадує Павло Алепський, який в 1654 р. подорожував з антіохійським патріархом Макарієм через Поділля. На той час Жабокрич вже був містечком. В XVII ст. Жабокрич зустрічається в актах як помістя Жабокрицьких, потім Вишневецьких, Конецпольських, Любомирських, а у ХІХ столітті - Бжозовських.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | June 7th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]