?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 8th, 2015

Великий Жванчик [Jul. 8th, 2015|12:11 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Великий Жванчик - не надто відоме туристам село в Дунаєвецькому районі Хмельниччини з цікавим палацом Хелмінських в стилі італійських вілл. Знаходиться в 23 кілометрах від районного центру Дунаївці. По дорозі можна подивитися палац в Голозубинцях. Добирання сюди - проблематичне: один автобус вдень з Хмельницького через Дунаївці. Дорога - також не фонтан: в деяких місцях дуже складна стара бруківка, але в цілому їхати можна.
P1050729.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 8th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]