?

Log in

No account? Create an account
July 14th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 14th, 2015

Голозубинці [Jul. 14th, 2015|10:06 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Містечка і села Дунаєвецького району, що на північ від Кам'янця-Подільського, дуже багаті на панські маєтки. Голозубинці, що лежать на півшляху між райцентром Дунаївцями та Великим Жванчиком, - не виключення. Розташування місцевої садиби Скібневських - дуже мальовниче: на пагобрі над річкою Студениця, куди веде справжній серпантин ґрунтової дороги. В маєтку, де зберігся палац і флігелі, сьогодні знаходиться обласна протитуберкульозна лікарня для хворих з важкою формою сухоти.
P1050741.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 14th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]