?

Log in

No account? Create an account
July 16th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 16th, 2015

Рихта [Jul. 16th, 2015|08:39 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Давно об'їздивши майже все в околицях Кам'янця-Подільського, відвідання Рихти завжди відкладав "на потім". Це "потім", нарешті, відбулося на травневі вихідні у 2015 році. Маленьке подільське село розташоване на обох берегах річки Жванчик. В селі зберігся замок Гумецьких (4 башти), палац Підвисоцьких та водяний млин. Рихту зручно оглядати по дорозі з Кам'янця до замку в Кудринцях. Але майте на увазі, що 12 кілометрів жахливої дороги від Кам'янця до Рихти займуть не менше півгодини.
P1060820.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 16th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]