?

Log in

No account? Create an account
July 23rd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 23rd, 2015

Озеряни [Jul. 23rd, 2015|08:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]


Якщо їдете з Кам’янця до Чорткова через Борщів, Озеряни вам не проминути. А якщо вже занесло вас сюди, то в Озерянах обов’язково треба зробити зупинку. Вони того варті. Озеряни – найцікавіше село на цьому маршруті. Тут є майже повний набір туриста: невідома оборонна споруда, неоготичний костел, церква. Костел, до речі, один з найбільших і найшикарніших сільських римо-католицьких храмів. А ось замку провезло трохи менше. Але все по-порядку.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | July 23rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]