?

Log in

No account? Create an account
July 26th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 26th, 2015

Дзвинячка [Jul. 26th, 2015|04:52 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Дзвинячка - село в Борщівському районі Тернопільщини неподалік від Мельниці-Подільської по дорозі на Окопи св. Трійці. Дорога, до речі, станом на літо 2015 року - одна з найжахливіших на Тернопіллі, незважаючи та те, що на ній розташована низка топових визначних пам'яток області. Дзвинічка відома з 2другої половини XVI ст. і стоїть на річці Дзвіна. В селі є нещодавно відновлена неоготична капличка родини Козебродських (Кеншицьких), закинутий костел та напівдерев'яна греко-католицька церква.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 26th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]