?

Log in

No account? Create an account
July 28th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 28th, 2015

Чортків: костел св. Станіслава [Jul. 28th, 2015|10:32 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

DSC01243.jpg
Домініканський костел в Чорткові - мій найулюбленіший римо-католицький храм на території Україні. Він, безумовно, є одним з найвеличніших костелів України, в який я закохався з першого погляду, побачивши його фото в старій книжці про замки і фортеці України. Костел Матері Божої, святого Розарія і святого Станіслава (саме таку повну назву має храм) вперше зведено у 1610 року для кляштора (монастиря) домініканців. Костел і сьогодні виглядає як оборонний, а в давні часи ще й був оточений високими оборонними мурами з баштами, залишки яких і досі збереглися з тильного боку храму. То ж під час численних нападів татар за храмовими мурами переховувалося місцеве населення.

Читати і дивитися даліCollapse )

Інші розповіді про Чортків:
Замок Гольських

Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 28th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]