?

Log in

No account? Create an account
August 8th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 8th, 2015

Нагоряни [Aug. 8th, 2015|10:45 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Нагоряни - маленьке село в Заліщицькому районі Тернопілля, розташоване над урвищем Джуринського каньойну. В селі розташована пам'ятка архітектури національного значення - Миколаївська церква XVII століття. Але цінителі прекрасного заїжджають до Нагорян зовсім не для того, щоб подивитися на церква. Мета інша: з Нагорян відкривається найкраща панорама містичного міста Червоногруд і Джуринського каньйону.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link7 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 8th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]