?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 2015
[<<<] [>>>]
5th
11:39 pm: Про мої пригоди в сирійському Алеппо. Ще до війни...
6th
11:12 pm: Дамаск - 6 comments
7th
10:50 pm: Хама
8th
10:59 pm: Пальміра
10th
10:07 am: Дейр-ез-Зор
11th
10:03 am: Корець - 2 comments
13th
01:20 pm: Амстердам - 4 comments
14th
12:12 pm: Північна Голландія: залізниця Горн-Медемблік - 5 comments
15th
10:01 am: Медемблік - 8 comments
16th
08:06 am: Енкхьойзен - 4 comments
12:22 pm: Скансен Зейдерзее - 4 comments
18th
09:49 am: Горн - 14 comments
19th
10:47 am: Великі Межирічі - 4 comments
21st
09:26 am: Охтирка
22nd
10:26 am: Тростянець - 6 comments
23rd
07:43 am: Суми, ч.1: "Сумин город" - 6 comments
24th
08:29 am: Суми, ч.2: Покровська площа і Перекоп - 3 comments
25th
08:25 am: Суми, ч.3: "Новоє мєсто" - 2 comments
26th
10:57 am: Кам'янець: Стара фортеця і Новий замок
28th
08:36 am: Баси. Маєток Штеричевої - 2 comments
29th
07:54 am: Кам'янець: Польський ринок і ратуша - 2 comments
30th
08:16 am: Лебедин - 6 comments