?

Log in

No account? Create an account
September 11th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 11th, 2015

Корець [Sep. 11th, 2015|10:03 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Корець - невелике старовинне містечко, що знаходиться на річці Корчик на сході Рівненської області біля траси Київ-Чоп. Містечко, напічкане архітектурними пам'ятками, відомо, передусім, завдяки замку кнізів Корецьких-Острозьких та колишньому францисканському монастирю (сьогодні - Троїцький жіночий монастир УПЦ МП). Крім того в місті є колишній василіянський монастир, бароковий костел, декілька церкво (у т.ч 2 дерев'яні), трохи старої забудови. Добиратися краще маршрутками з Рівного або Новоград-Волинського.

Поселення відомо з 1150 року під назвою Корчеськ. Близько 1380 року землі навколо були передані великим князем литовським Ягайлом князеві Федору Острозькому, який у 1386 році збудував тут замок. З трьох сторін він був оточений глибоким ровом, який надійно захищав фортецю від нападу. Із заходу вона була надійно прикрита річкою.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 11th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]