?

Log in

No account? Create an account
September 19th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 19th, 2015

Великі Межирічі [Sep. 19th, 2015|10:47 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Великі Межирічі - село в Корецькому районі Рівненської області в 8 кілометрах від траси Київ - Чоп (поворот - між Корцем і Гощею). В селі варто подивитися велетенський костел св. Антонія ордену піарів та класицистичний палацовий комплекс садиби графів Стецьких.
P2011160.JPG
Межирічі (тоді поселення мало таку назву) вперше згадується у 1544 році, як власність князів Корецьких. Очевідно, тоді ж було побудовано укріплений замок, який до наших днів не зберігся. У 1576 році Межирічі зруйнували загонами Беати Костелецької, відомої нам завдяки легенді з Дубенського замку - дружини князя Іллі Острозького, позашлюбної доньки короля Сигізмунда та покоївки королеви Бони. у 1605 році (за іншими даними - у 1590 р.) поселення отримало Магдебурзьке право від короля Сиґізмунда III Вази завдяки старанням власника містечка Януша Острозького.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 19th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]