?

Log in

No account? Create an account
September 23rd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 23rd, 2015

Суми, ч.1: "Сумин город" [Sep. 23rd, 2015|07:43 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , ]

Цього літа відкрив для себе ще один обласний центр - Суми. Зайвий раз відзначив для себе, що "цікавість" міста для туристів - це, передусім, промоція. Промоції Суми не мають, а місто нічим не гірше за Полтаву, Чернігів, Тернопіль чи Луцьк. А туристів немає... У підтвердження моїх слів можу сказати, що цікаві об'єкти Сум я оглядав 2 дні і все одно не встиг все оглянути. Розповідь про Суми буде аж в 4 частинах! Місто чисте і охайне, пам'ятки - в доброму стані. Готелі і кафешки - дешеві. Сполучення з Києвом - зручне. В довколишні не менш цікаві слобожанські міста ходить багато маршруток і приміських поїздів.
Перспектива 1.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 23rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]