?

Log in

No account? Create an account
September 28th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 28th, 2015

Баси. Маєток Штеричевої [Sep. 28th, 2015|08:36 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

На південній околиці Сум в передмісті Баси знаходиться цікавий палацовий комплекс графині Штеричевої з неоготичним палацом. Споруда є частиною великого садибного комплексу з житловими, господарськими будівлями і парком. Цю садибу називають «найбільш досконалою в художньому відношенні з усіх збережених на Слобожанщині». Вона існує з кінця XVIII ст. і первісно належала родині Донець-Захаржевських. Наступною власницею садиби стала Параскева Штеричева, «весьма набожная, основательного ума дама и примерная хозяйка». Після смерті чоловіка Параскева Михайлівна продала своєму пасинку частину нерухомого маєтку покійного чоловіка в Катеринославській губернії за 40 тисяч рублів і переїхала до Басів, що дісталися після розподілу майна з братами Донець-Захаржевскими.


Читати і дивитися даліCollapse )

дивіться також:
Суми, ч.1: Сумин город
Суми, ч.2: Покровська площа і Перекоп
Суми, ч.3: "Новоє мєсто"
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 28th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]