?

Log in

No account? Create an account
September 29th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 29th, 2015

Кам'янець: Польський ринок і ратуша [Sep. 29th, 2015|07:54 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Серце Старого міста в Кам'янці - площа Польський ринок з найстарішою в Україні ратушею, вірменською криницею та декількома збереженими кам'яницями. Колись майдан був вогнищем торговельного та суспільного життя Кам'янця. Сьогодні це доволі тихе місце, яке оживає під час свят і фестивалів, коли на польському ринку немає де яблуку впасти. Таку назву майдан отримав від будівлі польського магістрату (ратуші), який і сьогодні прикрашає його. Поруч є ще Вірменський ринок, а на півночі Старого міста - Руський ринок, з якими ми познайомимося пізніше.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 29th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]