?

Log in

No account? Create an account
October 1st, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 1st, 2015

Миропілля [Oct. 1st, 2015|07:44 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Протягом цього року я багато їздив по Україні. Проїхав десятки місць, про які давно мріяв. Але Миропілля - це те, що запам'яталося у цьому році найбільше. Без перебільшення, воно стало для мене відкриттям року (в минулому році таким відкриттям були Антоніни). Колишнє велике місто Курської губернії, а сьогодні - невелике село на Сумщині (Краснопільський район) в 1 кілометрів від кордону з Росією містить несподівані пам'ятки, невідомі майже нікому. Передусім, це величезна церква з 5 абсидами - вівтарними частинами (такого ви більше ніде не зустрінете) та найвищою на Сумщині 5-ярусною дзвіницею. Крім цього - це декілька цікавих храмів і унікальна міська цегляна забудова у великій кількості.
P2181560.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 1st, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]